slovensky     anglicky     nemecky

                                                                                         

                                                                                                    Sprostredkovatežský orgán
   logo EU 2014 2020 logo MHSR

Prijímatež

Názov:                   GSM Partner spol. s r. o.

Sídlo:                     Námestie slobody 28, 066 01 Humenné

Názov projektu:    Podpora inteligentných inovácií

                       GSM Partner spol. s r.o.

 

Opis a ciež projektu:  Strategickým ciežom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti

                                              spoločnosti prostredníctvom obstarania nových technológií

                                              potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie

                                              inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov

Výška finančného príspevku:    102 696,50 EUR

Miesto realizácie projektu:         Udavské
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eurofondy.sk