8. maja 2012

                                  

                  ISO certifikát

GSM Partner spol. s r.o. je držiteľom certifikátu systému manažmentu kvality ISO 9001:2015.

Certifikát firmy SGS potvrdzuje, že systém kvality firmy GSM Partner spol. s r.o. je zhodný 

s požiadavkou normy pre systém kvality ISO 9001:2015.