História firmy

  1990–1992

  Firma Koded-ing Július Dacej - začiatok dodávok silentblokov pre Zetor a.s. Brno,
  v tomto období firma kooperačne zaisťovala výrobu u subdodávateľov.

  1992

  Vznik firmy A.L.K. s.r.o. Humenné, ktorá preberá činnosť firmy Koded v oblasti výroby.

  1993-1995

  Začiatok strojárenskej časti a gumárenskej časti výroby v prenajatých priestoroch 
  v meste Humenné A.L.K. s.r.o. Humenné začala sama vyrábať najprv kovové časti
  a postupne lisovať výrobky z technickej gumy a gumokovu.

  2001

  Prechod celej výroby do firmy GSM Partner s.r.o. Humenné, v ktorej pokračuje dodnes. 
  Postupné rozširovanie sortimentu a zvyšovanie objemu výroby.

  2004

  Zakúpenie nových-vlastných priestorov o rozlohe 2000m2 v obci Udavské cca 7km
  od mesta Humenné, kde pôsobíme doteraz.

  2011

  Výstavba fotovoltaickej elektrárne s výkonom 95,1 kW na streche výrobnýc hál.