Výroba: 06731 Udavské 507

Budova
        GPS:

      (48.582750N)  /  (21.570913E)

                       

     Kontakt:

      GSM Partner spol. s r.o.
      Námestie slobody 28
      06601 Humenné
      IČ0: 36474304
      DIČ: 2020025337
      IČ pre DPH: SK 2020025337

      tel.: + 421 903 610768
      e-mail:
  gsmpartner1@gmail.com

      Ing. Michal Dacej

      mobil: + 421 903 610 768
      e-mail: dacej@pobox.sk

      Ing. Ivan Chvostek

      mobil: + 421 907 474 027

      e-mail: ivanchvostek@gmail.com